Privacyverklaring & Cookies

Privacyverklaring                                
Onze privacyverklaring geldt voor het gebruik van persoonsgegevens door CISIS en door CISIS beheerde websites. Deze privacyverklaring hoort bij de volgende websites:

Met deze privacyverklaring wordt invullen gegeven aan de verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens.

Contactgegevens:
Lagedijk 12a
1544 BG Zaandijk
075-6225111

Persoonsgegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Geslacht
 • Telefoonnummer en e-mailadres
 • Geboortedatum en geboorteplaats
 • IP-adres (IP-adres wordt niet met andere gegevens gecombineerd)
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Functie en dienstverband
 • Sollicitatiebrief
 • Arbeidsverleden / CV

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U te kunnen bellen of e-mailen om uw sollicitatie verdere opvolging te kunnen geven
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Wij analyseren uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • (Persoons)gegevens welke geen betrekking hebben op sollicitaties worden niet langer dan 2 jaar bewaard.
 • Persoonsgegevens van sollicitanten die niet bij ons komen werken, worden niet langer dan 2 jaar vanaf het moment van solliciteren bewaard.
 • Persoonsgegevens van sollicitanten die daadwerkelijk bij ons komen werken, worden bewaard tot 7 jaar na de datum dat je uit dienst gaat.

Wij delen uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekken wij uw persoonsgegevens niet aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Wij gebruiken technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@cisis.nl.

Beveiliging
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@cisis.nl. Ook kan er op verzoek inzage worden verstrekt in ons volledige Compliance Beleid.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in onze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig onze privacyverklaring voor mogelijke wijzigingen in ons beleid.

Versiedatum privacyverklaring: augustus 2023

Scroll naar boven