Verbeter de effectiviteit van jouw fondsenwervende activiteiten met deze geweldige functionaliteiten van Converse

Onze jarenlange expertise hebben we vertaald naar Converse funtionaliteiten en stelt goede doelen organisaties in staat om hun inspanningen te optimaliseren en maximale impact te bereiken. Met Converse kan je betere relaties opbouwen met (alle typen) donateurs en kan je jouw fondsenwerving naar een hoger niveau tillen.

Automatische Lead Conversie 1

Automatische lead conversie

Automatiseer en versnel het proces van lead naar donateur. Met de automatische lead conversie worden leads automatisch geconverteerd naar contactpersonen wanneer zij een donatie doen met het, voor die campagne gegenereerde, betalingskenmerk. Daarnaast wordt ook de status van campagneleden en leads automatisch bijgewerkt, inclusief respons op mailings waardoor interacties met de organisatie nog inzichtelijker worden gemaakt. In combinatie met de Converse QR code generator verkort je de doorlooptijd van potentiële lead naar waardevolle relatie van de organisatie.

 

Overeenkomsten Management

Vastleggen van betaalafspraken met donateurs is één van de belangrijkere onderdelen van het financiële component van de relatie met de donateur. De missie van de organisatie is steeds haalbaarder met het verkrijgen en behouden van structurele donateurs. Doordat in Converse alle relevante kenmerken en  gegevens van de financiële relatie eenvoudig geregistreerd worden en gebruikt worden in geautomatiseerde financiële processen, is de basis op orde!

Toekomstige Wijzigingen Overeenkomst

Vereenvoudigd het verwerkingsproces voor toekomstige wijzigingen zodat een donateur een soepel contactmoment ervaart met de organisatie.  Geautomatiseerd kunnen doorvoeren van wijzigingen aan een overeenkomst op de geplande datum zorgt daarnaast voor een efficiency slag bij de organisatie. Nooit meer werken met handmatige herinneringen of te vroeg geïnitieerde wijzigingen als gebruik wordt gemaakt van de toekomstige wijzigingen.

Nalatenschappen & erfgenamen

Versterk het 360 graden klantbeeld door nalatenschappen in de relatie strategie op te nemen met de donateurs.  Registreer en beheer welke relaties de organisatie in hun testament hebben opgenomen en wie de overige erfgenamen zijn. Identificeer potentiële nalatenschappen efficiënter, neem strategische beslissingen en investeer in het onderhouden en versterken van relaties met potentiële erflaters. Plan voor toekomstige financiële middelen en wijs ze toe op basis van verwachte nalatenschappen.

Lidmaatschappen

Vastleggen van contractuele afspraken voor lidmaatschappen als basis voor de relatie met een belangrijk deel van de achterban: de leden. Beheer zowel de financiële elementen van het lidmaatschap als de inhoudelijke elementen zoals de producten, bijvoorbeeld een maandelijks magazine. Ter illustratie, het is eenvoudig inzichtelijk te maken dat het inhoudelijke component van het lidmaatschap met bijvoorbeeld een kind is terwijl het financiële component met diens ouder/voogd is. Centraliseer alle relevante informatie gemakkelijk op het lidmaatschap.

Vrijwilligers Management

Structureer de basis van vrijwilligersbeheer en draag bij aan het 360 graden klantbeeld met deze feature in Converse. Krijg direct overzicht van het aantal en de identiteit van aangesloten vrijwilligers. Beheer de kenmerken van de vrijwilliger als stevig fundament voor ‘Volunteer Engagement’. 

Gift in kind

Waardevolle bijdragen van donateurs die niet direct een financiële vastlegging behoeven, kan binnen de feature Gift in Kind. Krijg een volledig beeld van de betrokkenheid van de donateur binnen de  organisatie door ook de niet monetaire giften inzichtelijk te maken, zoals aangeboden diensten of goederen. Verdiep de relatie met de achterban door alle soorten donaties te erkennen en de donateurs waardering te kunnen geven.

Voor wie zijn deze oplossingen interessant?

Als fondsenwerver ben je verantwoordelijk voor het genereren van financiële steun en donaties om de missie en doelen van jouw organisatie te ondersteunen. Met Salesforce heb je een krachtig tool in handen voor alle CRM processen. Converse zet er nog een niveau bovenop waarmee je ook alle verschillende relatiegroepen en proposities adequaat kan ondersteunen.

Marketing Operations

Als medewerker marketing operations speel je een cruciale rol in het onderhouden van sterke relaties met donateurs en andere type relaties, het bieden van uitstekende klantenservice en het stimuleren van donateurstevredenheid en -betrokkenheid. Converse maakt het verhaal voor jou pas echt af omdat Converse jou in staat stelt om ook echt álle aspecten van een relatie tussen jouw organisatie goed te kunnen beheren, vragen te beantwoorden en problemen op te lossen.

Ook deze organisaties maken al gebruik van Converse

Scroll naar boven