Converse product release juli '23

Converse Segment Science

Onze nieuwste release bevat verbeteringen en uitbreidingen van verschillende features. Hiermee worden handelingen vereenvoudigd, worden processen efficiënter en ontstaan nieuwe inzichten per donateur. De release wordt op zondag 2 juli 2023 geïnstalleerd op de productieomgevingen. 

De volgende onderdelen van Converse zijn toegevoegd, geoptimaliseerd of aangepast. 

1. Mijn Eenmalige Gift
Op initiatief van Goede Doelen Nederland, in samenwerking met Unisys, is “Mijn eenmalige gift” ontwikkeld. De Converse Data Import Manager is voor “Mijn eenmalige gift” uitgebreid met een template om eenmalige machtigingen, die via ‘Mijn eenmalige gift’ worden ontvangen, op eenvoudige wijze te verwerken in Salesforce.

Voor “Mijn eenmalige gift” wordt het betalingskenmerk, dat gegenereerd wordt in Converse, afgedrukt op de “Mijn eenmalige giftstrook” als Kenmerk Machtiging. Dit is vergelijkbaar met het betalingskenmerk op een acceptgiro. Ingevulde giftstroken worden door Unisys omgezet in een .CSV file die daarmee naast giftgegevens, ook het betalingskenmerk bevat. Na de import zijn eenmalige machtigingen aangemaakt inclusief een mandaat. Het mandaat reference is het oorspronkelijke betalingskenmerk op het campagnelid. Het kenmerk van Unisys wordt als verwijzing vastgelegd op de eenmalige overeenkomst. 

De “Mijn eenmalige gift” functionaliteit is een uitbreiding van de huidige Converse Data Import Manager. Als deze nog niet wordt gebruikt in uw organisatie en u dit wel wilt gaan doen, kunnen wij daarbij ondersteunen. Neem in dat geval dan contact op met uw relatiemanager.

2. Foutafhandeling Incassoproces
Voor Converse-gebruikers met de FinDock architectuur is een aanpassing doorgevoerd op de controle van niet correct uitgevoerde/ afgeronde batches. Deze aanpassing maakt technisch onderdeel uit van Converse Paylink en zorgt ervoor dat de status ‘failed’ altijd correct wordt weergegeven waardoor mogelijke datafouten en vastgelopen batches (direct) worden gesignaleerd.

3. Data Import Manager Verbeteringen
Dankzij de feedback van Converse-gebruikers is de Data Import Manager verder geoptimaliseerd. Vanaf deze release is het mogelijk om naast komma gescheiden bestanden, ook punt-komma gescheiden bestanden in te lezen in de Data Import Manager. Ook is de Converse Data Import Manager uitgebreid met een controle op de bestandsnaam van het te importeren bestand. 

4. Segment Science Verbeteringen
Met Segment Science biedt Converse een tool om deze segmentaties te berekenen en in een grafiek weer te geven. Met ingang van deze release is Segment Science uitgebreid. Hierdoor is het nu mogelijk om extra financiële berekeningen toe te voegen. 

Daarnaast kunnen nu ook niet-financiële inzichten worden gecreëerd bijvoorbeeld voor gifts in kind, vrijwilligerswerk, acties en actievoerders. Naast 15 standaard  opgenomen berekeningen (en bijbehorende velden) zijn er diverse toepassingsmogelijkheden te configureren en aan te passen naar wens van de eigen organisatie. Ook geeft het breder toepassen van Segment Science de mogelijkheid om de Declarative Look-up Roll-up Summaries verder uit te faseren en worden de prestaties van uw Salesforce omgeving verbeterd.

5. Soft Credits
Relaties van Goede Doelen kunnen naast financiële ondersteuning, ook op andere manieren bijdragen aan een organisatie en haar doelstellingen. Eén manier daarvan is steunen door middel van zogenaamde Soft Credits. Soft Credits kunnen worden berekend door middel van de verbeteringen voor Segment Science . Er zijn ook 5 berekeningen toegevoegd aan ons product om een voorbeeld te geven van de diverse mogelijkheden.

6. Incasso Verbeteringen
Om eventuele performance problemen, door bijvoorbeeld foutieve data of grote aantallen, te voorkomen, is het nu ook voor Finance Engine gebruikers mogelijk om bij het sluiten van de termijnen de batch size aan te passen.

7. Overige Verbeteringen
Naast de bovenstaande verbeteringen is aan de Converse QR functionaliteit is een instelling toegevoegd waardoor het niet noodzakelijk is om Log records aan te maken voor alle gemaakte QR codes van campagneleden. Ook bevat de release een aanpassing voor het verwerken van orders / bestellingen. Hiermee functioneert de verwerking ongeacht welke vorm van verwerking gebruikt wordt (Salesforce kent sinds een eerdere release namelijk 2 vormen van verwerking).

Lees de volledige release notes voor meer informatie. Voor t
echnische vragen naar aanleiding van deze release of product gerelateerde onderwerpen kunt u contact met ons opnemen via support@cisis.nl. Voor alle overige vragen en onderwerpen kunt u contact opnemen met uw relatiemanager via +31 75 6225 111.

Lees meer relevante artikelen:

CISIS

End-of-life FinDock versie 1 Payment API (API v1)

De API v1 van FinDock (FinDock versie 1 Payment API), de "Classic" is per eind 2024 end-of-life. Koppelingen met API v1 moeten vóór 1 januari ...
Lees Meer →
CISIS

Nonprofit Innovation Day – 7 december

Kom alles te weten over de nieuwste ontwikkelingen op het Salesforce platform en Converse op de Nonprofit Innovation Day!
Lees Meer →
CISIS

Jaarlijkse CISIS Klantendag – editie 2023

Jaalijks organiseert CISIS een klantendag. Een klantendag met als doel kennis delen, netwerken en elkaar informeren.
Lees Meer →
Converse Segment Science
Connectiviteit en Data Exchange

Nieuw: Product release Converse juli ’23

Converse product release juli ’23 Onze nieuwste release bevat verbeteringen en uitbreidingen van verschillende features. Hiermee worden handelingen vereenvoudigd, worden processen efficiënter en ontstaan nieuwe ...
Lees Meer →
Data Import Manager
Connectiviteit en Data Exchange

Uitgelicht: Converse Data Import Manager

De Data Import Manager van Converse is dé krachtige importtool die elke Salesforce-beheerder veel tijd bespaart.
Lees Meer →
Campagne Management Toolkit
Campagne Management

Uitbreiding Campagne Management Toolkit

Uitbreidingen Campagne Management Toolkit met enthousiasme ontvangen door database marketeers In de snelle en altijd veranderende wereld van marketing en campagnes is het essentieel om ...
Lees Meer →
Donatiemanagement en Operations

Nieuw: Mijn Eenmalige Gift beschikbaar in Converse

Mijn Eenmalige Gift nu beschikbaar in Converse Sinds maart 2023 heeft ‘Mijn Eenmalige Gift’ zijn weg gevonden naar de omgevingen van onze Converse-gebruikers. Deze functionaliteit ...
Lees Meer →
Connectiviteit en Data Exchange

Nieuw: Kentaa Multi Connect beschikbaar

Kentaa multiconnect beschikbaar Converse is sinds oktober 2020 uitgebreid met  de mogelijkheid om real-time te koppelen met het Kentaa platform. Deze toevoeging is met groot enthousiasme ontvangen door ...
Lees Meer →
Converse Geo Management Toolkit
Features

Uitgelicht: Converse Geo Management Toolkit

Uitgelicht: Converse Geo Management Toolkit voor analyse en communicatie Elke fondsenwervende organisatie beschikt over geo data. Deze data wordt door de meeste organisaties nog niet of ...
Lees Meer →
Campagne Management Toolkit
Release

Juli ’21 Release – Converse Campagne Management Toolkit is nu beschikbaar

Converse Campagne Management Toolkit is nu beschikbaar voor beproeving. Strekking: als uitvloeisel van de ontwikkelstrategie heeft CISIS opnieuw belangrijke functionaliteiten aan Converse toegevoegd. CMTK is ...
Lees Meer →
Bedrijfsvoering

Productontwikkeling strategie Converse​

Productontwikkeling strategie Converse Na de overdracht van Converse afgelopen juli is op verschillende fronten intensief gewerkt aan het integreren van Converse in de dagelijkse bedrijfsvoering ...
Lees Meer →
Bedrijfsvoering

Persbericht: Overname Converse door CISIS

Persbericht: Overname Converse door CISIS CISIS versterkt met overnemen van de non-profit applicatie Converse van PwC haar impact op de goede doelen sector en creëert synergie ...
Lees Meer →
Scroll naar boven