Productontwikkeling strategie Converse

Na de overdracht van Converse afgelopen juli is op verschillende fronten intensief gewerkt aan het integreren van Converse in de dagelijkse bedrijfsvoering van CISIS Goede Doelen Consultancy. Eén van de belangrijke onderwerpen waaraan hard is gewerkt, is de nieuwe productontwikkeling strategie voor Converse.

Voor de betrokken CISIS medewerkers was dit een uitdagende opgave omdat er rekening moest worden gehouden met verschillende factoren. We hadden rekening te houden met de historie van Converse, vroegere veranderingen in de productfocus en de eerdere koerswijzigingen bij doorontwikkeling. Ook spelen frequente veranderingen in het Salesforce ecosysteem altijd een belangrijke rol. De belangrijkste opdracht echter, was het vertrouwen te winnen van de ruim 100 bestaande Converse klanten die ongevraagd werden geconfronteerd met een andere leverancier van één van hun kernapplicaties.

Gelukkig waren CISIS Goede Doelen Consultancy en CollecteKracht voor veel klanten al een vertrouwde naam. Ook had de directie van CISIS al bij overname van Converse een duidelijke visie voor ogen. Deze visie gaat over de toekomst van de applicatie en inpassing ervan in de bestaande waarde-propositie van CISIS voor de Goede Doelen sector.

Zo konden er snel en eenduidig, richtinggevende keuzes worden gemaakt over de manier waarop Converse duurzaam van waarde zou kunnen zijn voor de sector. Enkele belangrijke keuzes die we inmiddels hebben gemaakt:.

  1. Productfocus. We hebben nadrukkelijk gekozen voor focus op en verdere verdieping van de domeinen Marketing, Marketingcommunicatie en Fondsenwerving.
  2. Marktfocus. We hebben nadrukkelijk gekozen voor focus op de Nederlandse markt, het Nederlandse ecosysteem en onze bestaande Converse klanten.
  3. Ontwikkelaanpak. We hebben besloten om de doorontwikkeling van Converse persona-gedreven vorm te geven en daarnaast om gebruik te maken van features die in CollecteKracht hun waarde al hadden bewezen.
  4. Marktbenadering. We hebben er expliciet voor gekozen om de waardecreatie vooral te richten op bestaande klanten (en dus niet op het ontginnen van nieuwe markten)
  5. Positionering. We hebben er expliciet voor gekozen dat Converse onderdeel moet worden van de integrale propositie van CISIS voor de Goede Doelen Sector.

Deze uitgangspunten zullen zich de komende jaren op veel manieren gaan vertalen in features binnen Converse en nog te ontwikkelen dienstverlening rondom Converse (features). Ook zullen ze bijdragen aan een duidelijke positionering van Converse in de markt en het Salesforce ecosysteem.

Lees meer relevante artikelen:

CISIS

End-of-life FinDock versie 1 Payment API (API v1)

De API v1 van FinDock (FinDock versie 1 Payment API), de "Classic" is per eind 2024 end-of-life. Koppelingen met API v1 moeten vóór 1 januari ...
Lees Meer →
CISIS

Nonprofit Innovation Day – 7 december

Kom alles te weten over de nieuwste ontwikkelingen op het Salesforce platform en Converse op de Nonprofit Innovation Day!
Lees Meer →
CISIS

Jaarlijkse CISIS Klantendag – editie 2023

Jaalijks organiseert CISIS een klantendag. Een klantendag met als doel kennis delen, netwerken en elkaar informeren.
Lees Meer →
Converse Segment Science
Connectiviteit en Data Exchange

Nieuw: Product release Converse juli ’23

Converse product release juli ’23 Onze nieuwste release bevat verbeteringen en uitbreidingen van verschillende features. Hiermee worden handelingen vereenvoudigd, worden processen efficiënter en ontstaan nieuwe ...
Lees Meer →
Data Import Manager
Connectiviteit en Data Exchange

Uitgelicht: Converse Data Import Manager

De Data Import Manager van Converse is dé krachtige importtool die elke Salesforce-beheerder veel tijd bespaart.
Lees Meer →
Campagne Management Toolkit
Campagne Management

Uitbreiding Campagne Management Toolkit

Uitbreidingen Campagne Management Toolkit met enthousiasme ontvangen door database marketeers In de snelle en altijd veranderende wereld van marketing en campagnes is het essentieel om ...
Lees Meer →
Donatiemanagement en Operations

Nieuw: Mijn Eenmalige Gift beschikbaar in Converse

Mijn Eenmalige Gift nu beschikbaar in Converse Sinds maart 2023 heeft ‘Mijn Eenmalige Gift’ zijn weg gevonden naar de omgevingen van onze Converse-gebruikers. Deze functionaliteit ...
Lees Meer →
Connectiviteit en Data Exchange

Nieuw: Kentaa Multi Connect beschikbaar

Kentaa multiconnect beschikbaar Converse is sinds oktober 2020 uitgebreid met  de mogelijkheid om real-time te koppelen met het Kentaa platform. Deze toevoeging is met groot enthousiasme ontvangen door ...
Lees Meer →
Converse Geo Management Toolkit
Features

Uitgelicht: Converse Geo Management Toolkit

Uitgelicht: Converse Geo Management Toolkit voor analyse en communicatie Elke fondsenwervende organisatie beschikt over geo data. Deze data wordt door de meeste organisaties nog niet of ...
Lees Meer →
Campagne Management Toolkit
Release

Juli ’21 Release – Converse Campagne Management Toolkit is nu beschikbaar

Converse Campagne Management Toolkit is nu beschikbaar voor beproeving. Strekking: als uitvloeisel van de ontwikkelstrategie heeft CISIS opnieuw belangrijke functionaliteiten aan Converse toegevoegd. CMTK is ...
Lees Meer →
Bedrijfsvoering

Productontwikkeling strategie Converse​

Productontwikkeling strategie Converse Na de overdracht van Converse afgelopen juli is op verschillende fronten intensief gewerkt aan het integreren van Converse in de dagelijkse bedrijfsvoering ...
Lees Meer →
Bedrijfsvoering

Persbericht: Overname Converse door CISIS

Persbericht: Overname Converse door CISIS CISIS versterkt met overnemen van de non-profit applicatie Converse van PwC haar impact op de goede doelen sector en creëert synergie ...
Lees Meer →
Scroll naar boven